Съвременното поколение има напълно различен набор от ценности и очаквания спрямо своя работодател. Както стартиращите компании, така и лидерите в бизнеса е необходимо да отчитат този факт, за да имат възможност да привличат топ таланти в своя екип.  

През 2020 г. младите таланти представляват 35% от световната работна сила (1) – процент, който се очаква да нарасне до 75% до 2025 г. Как можете да привлечете и задържите успешни служители в този все по-конкурентен работен пейзаж?

В тази статия на FYD Job ще разглеждаме очакванията на новото поколение от работната среда, какви са неговите силни качества и на какво да наблегне вашата компания, за да бъде успешен и желан работодател.

Новото поколение на технологиите

Познато като т.нар. „millennials”, поколението на технологиите се състои от родени между началото на 1980-те и края на 1990-те. Това са хората, израснали с развитието на интернет и социалните медии и като такива, техните нагласи са оформени от технологиите и дигиталната революция.

Millennials са предприемаческо, разбиращо от технологии поколение, с апетит за социални промени. Те са по-склонни да се противопоставят на несправедливостта и търсят работа в компании, чиито ценности и етика отразяват техните собствени. Новото работещо поколение дава приоритет на своето благополучие и баланса между професионалния и личния живот, пред финансовите печалби.

Освен това, пандемията от COVID-19 оказа огромно влияние върху отношението на обществото към света на бизнеса като цяло. Има фундаментална промяна в мисленето на хората, като мнозина правят крачка назад и предефинират това, което е важно за тях.

Какво очакват да открият топ талантите от новото поколение в лицето на своя нов работодател?

За да привлечете най-силните и квалифицирани професионалисти от новото поколение, е необходимо да идентифицирате какво е важно за тях. 

Когато обмислят нова работа, тези специалисти са склонни да дават приоритет на аспекти като: 

  • Гъвкавост 
  • Ползи 
  • Възможности за израстване и кариерно развитие 
  • Разнообразие на работното място 
  • Фирмена култура, която е в съответствие с техните лични ценности 
  • Сътрудничество, приобщаване и открита комуникация 
  • Редовна обратна връзка от ръководството 
  • Социално и екологично въздействие на компанията

Представяме ви четирите ключови области, върху които да се съсредоточите, за да изглежда вашата компания перспективна и привлекателна в очите на новите специалисти.

1. Фирмена култура, ценности и етика

Според годишно проучване на Deloitte от 2021 г. (2), новото поколение цени социалната отговорност и грижата за служителя пред печалбата. Те вярват, че приоритетите на една компания трябва да бъдат в създаването на работни места, иновациите, подобряването на живота и кариерата на служителите и оказването на положително въздействие върху света.

Милениалите гледат на заетостта като на двупосочна улица и са изоставили отношението „работа за цял живот“, което е било обичайно за предишните поколения. Вместо работодателят да взима всички решения, младите специалисти очакват все по-често да имат думата, отхвърляйки корпоративните системи, традиционните йерархии и строгото работно време. В случай, че не са доволни от работната среда, те ще търсят по-добри възможности другаде.

2. Социална отговорност

По време на пандемията привличането на най-добрите кандидати и набирането на хора за правилните роли представляваше значително предизвикателство за бизнеса по целия свят. Според същото проучване на Deloitte, фокусирането върху създаване на положително въздействие в обществото и предоставянето на начини на служителите да се включат в него, вероятно ще помогне на бизнеса да привлече и задържи таланти.

За да спечели вашата компания доверието на топ специалистите, трябва да се съсредоточи върху въпросите като разнообразие, приобщаване и гъвкавост.

3. Гъвкавост

Вашето предложение може да не е точно това, което желаният кандидат търси, но това не означава непременно край на преговорите. Ако разсъждавате извън рамката, ще намерите начин да преодолеете несъответствията и да направите офертата за работа по-привлекателна. Ключът е да предприемете гъвкаво отношение, тъй като категоричните оферти за работа просто няма да се харесат на новото поколение. Персонализираните оферти са правилният начин.

В случай, че специалист от съвременното поколение не е в добро здравословно състояние, но предпочете да работи от вкъщи, вместо да бъде в болничен – бъдете гъвкави и приемете предложението. Ако не можете да предложите увеличение на възнаграждението, тогава може би една допълнителна седмица платен отпуск ще компенсира това.

Гъвкавият подход трябва да обхваща и работното време. 9:00 до 18:00 вече е отживелица. Присъствието 5 дни в седмицата на работното място вече е отживелица. Бъдете гъвкави. 

4. Възможности за развитие

Топ талантите от новото поколение ценят обученията, възможностите за развитие и гъвкавото работно време повече от паричните бонуси. Те имат желание да бъдат предизвикани и да имат възможност да придобият нови умения.
Кариерното развитие също е важен фактор, като много милениали са готови да напуснат организация в рамките на две години, ако са недоволни от начина, по който се развиват техните лидерски умения.

Какви са изводите?

Ясно е, че когато става въпрос за привличане на най-добрите кандидати, подходът „еднакво за всички“ просто няма да бъде работещ. FydJob е специализирана платформа в откриването на таланти за международни компании и местни стартъпи.

Ние ще работим в сътрудничество с вас, за да разберем какво точно търси вашата компания от желания кандидат. Комбинирайте това с нашите обширни познания за нуждите и очакванията на нашите кандидати и имате печеливша формула, която дава резултат всеки път.