Добавянето на стойност към една компания включва извършване на допълнителна работа или извършване на повече от нормата, за да се увеличат шансовете за успех. Приносът варира според индустрията и компанията и всяка организация може да има различни цели за постигане. Всеки служител може да допринесе за увеличаване на стойността на една организация и това да му помогне в изграждането на успешна кариера.

В тази статия на FYD Job очертаваме стъпките за това как да добавим стойност към своята компания и обсъждаме ползите от това действие.

Как да носим добавена стойност за своята компания

Предлагаме ви списък със 7 действия, които могат да ви направят значим служител за вашия работодател.

  1. Обогатявайте знанията си за сферата на дейност на компанията

Непрекъснато работете в полза на обогатяване на знанията си за сферата на дейност на компанията, за да можете по-добре да разберете нуждите и целите на клиентите. Проучете факторите, които могат да повлияят на вашата организация и нейния успех и помислете какво мотивира клиентите и какви са техните нужди. Бъдете в крак с последните новини в областта, като четете публикации, изучавате литература и общувате с други професионалисти.

Защо това е полезно? Например, работите в определен сектор от издателската индустрия. Решавате, че имате желание да изучите всички нейни сектори, за да бъдете по-добре информиран професионалист. По време на процеса откривате, че компанията може да намали разходите си, като премине към използване на друг вид отпечатващо устройство и споделяте становището си с Финансово-счетоводен отдел. Вече сте служител, който носи добавена стойност за своя работодател.

  1. Станете клиент

Да станете клиент на своята компания може да ви съдейства в процеса на осъзнаване как да гарантирате нейния успех. Например, изживяването на опита, който имат клиентите ще помогне в идентифицирането на области за подобрение, за да направите процесите рационализирани или по-удовлетворяващи. По същия начин, обмислете варианта да станете клиент на вашите конкуренти, за да научите повече за техните процеси.

Например, представете си, че сте служител в компания, която е разработила ново приложение за запознанства и решавате да го изпробвате, за да се запознаете по-детайлно с продукта. Създавате акаунт и преглеждате базата данни на други хора в приложението, но откривате, че не можете да извършвате определени действия, които биха улеснили процеса (например, липсва видео чат в приложението). Предоставяте своята обратна връзка на отговорния отдел в компанията, която след това подобрява приложението и добавя стойност към продукта.

  1. Подгответе се за взаимодействие с клиента

Подгответе се за взаимодействие с клиентите, така че да им предоставяте решенията, от които се нуждаят. Това включва повишаване на познанията ви за индустрията, проучване на различни продукти и запознаване с профила на вашите клиенти. По същия начин, ако работата ви изисква да се срещате с клиенти, важно е да сте добре подготвени. Проучете текущото им представяне на пазара, конкуренти и потенциални рискове или възможности за подобрение и им представете констатациите си.

Например, служител работи в магазин, специализиран във видеоигри. За да бъде добре подготвен, се запознава с често срещаните типове игри и популярни конзоли и се опитва да разбере нуждите и изискванията на клиента. Служителят изготвя списък с въпроси, които да задава, за да предоставя на купувача точни препоръки. Въз основа на добре планираната предварителна подготовка, служителят извършва добро взаимодействие с клиентите и те стават постоянни и лоялни за компанията.

  1. Задавайте правилните въпроси

Задаването на правилните въпроси ще ви помогне да научите повече от своите колеги или клиенти. Съсредоточете се върху задаването на отворени въпроси, които предразполагат събеседника да изрази нуждите си по желания от него начин. Това ще ви съдейства в научаването на повече информация за опита на събеседника, както и за неговите притеснения. По този начин ще имате възможност да посрещнете нуждите му ефикасно и ефективно.

Например, инженер има желание да се запознае с нуждите и изискванията на клиента към нов проект за изграждане на жилищна кооперация. Той изготвя списък с въпроси относно важните детайли в изискванията на клиента. По време на разговора задава допълнителни въпроси, за да получи пояснение и повече информация. Този процес разкрива уникалните нужди на клиента в началото на проекта, позволявайки на инженера да се обърне към тях в ранен етап и да включи подходящи решения веднага.

  1. Приоритизирайте качественото изпълнение

Един от най-добрите начини да добавите стойност към продуктите или услугите на вашия работодател е да гарантирате, че създавате висококачествена работа. Това може да се отнася за всеки тип дейност, тъй като качеството е специфична величина за различните бизнеси. Може би това означава да изготвите висококачествен маркетинг текст или да осигурите по-малко пропуски в оборудването, което произвеждате.

От изключително значение е да сте установили предварително рисковете и грешките, които могат да бъдат допуснати и как да ги минимизирате или предотвратите. Това ще ви помогне да отговорите на очакванията на клиентите и вашия работодател и да подобрите професионалната си репутация. Въпреки че производството на по-висококачествена работа изисква и повече време, клиентите и работодателите често оценяват вашата отдаденост и смятат, че резултатите си заслужават чакането.

  1. Съсредоточете се върху своите силни страни

Когато търсите начини за добавяне на стойност към една компания, фокусирайте се върху своите силни професионални страни. Подходете към процеса с реалистично мислене и помислете за възможностите, които имате. Степента на това, в което сте добър, ще варира в зависимост от вашите длъжност, сфера на дейност и компания. Друг начин за прилагане на тази концепция е свързан с промяна на бизнес практиките. Например – пренасочване на усилията към по-кратко фокусиране върху клиенти, които е малко вероятно да купят продукта на компанията.

Например, специалист по бизнес развитие организира срещи с потенциални клиенти в цялата страна. Докато подготвя срещите, той търси начини за осъществяване на контакт с дадения клиент. Същият не отговаря на телефонни обаждания и имейли и служителят остава с впечатление, че клиентът не желае да работи с компанията. Вместо да продължи да контактува с него, специалистът съсредоточава усилията си върху проучване на други потенциални клиенти и подкрепя лоялните такива.

  1. Станете експерт

Докато вървите напред в професионалния си път, имайте стремеж и амбиция за това да бъдете експерт в областта си. Това ще ви даде възможност и самочувствие да предлагате авторитетни и професионално издържани становища и ще изгради доверие във вас. Предизвикайте себе си, за да научавате повече за вашата роля в компанията и нейната сфера на дейност.

Високата експертиза неоспоримо повишава ефективността. Богатият професионален опит намалява времето за проучване на несъответствията и бързо ви насочва с кого да се консултирате, за да намерите бързо и ефективно решение. Ще бъдете гъвкави и ще откривате нови начини за разрешаване на проблеми, доверявайки се на своите усет, способност за тълкуване и мислене извън статуквото.

Изводи

За финал, нека разгледаме какви са ползите от това да сте служител, който носи добавена стойност за своя работодател.

Изграждане на умения: Вашите усилия ще ви съдействат в изграждането на важни умения. Ще подобрите комуникационните си умения, като споделяте нови идеи. ЩЕ развиете умения за решаване на проблеми, като търсите потенциални решения.

Разкриване на възможности за подобрение: Добавянето на стойност към една организация често включва анализиране на съществуващи процеси и търсене на начини за тяхното подобряване. Това ще помогне на вас и компанията в постигането на по-голям успех и ефективност.

Инициативност: Желанието ви да добавите стойност към вашата организация изисква да извършвате допълнителна работа, извън своите отговорности. Това показва вашия ангажимент към компанията и води до постигането на споделен успех.